צור קשר

עפ"י הליכי הרישוי והאישור של הרשויות לקבלת היתרי בנייה וטופס אכלוס נדרש להציג אישור התקשרות עם מפעל מחזור מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה .

לחברתנו האישור מטעם המשרד להגנת הסביבה.

רכישת אישור ההתקשרות מאפשר ללקוחתינו את הזכות לפנות את פסולת הבניין עתידית שתיווצר בתהליך הבנייה לאתר מחזור הפסולת שלנו .