פינוי פסולת

באפשרות חברתנו לספק שירותי פינוי פסולת בניין מאתר הבנייה ישירות לאתר .
אנא פנו אלינו בנושא ונשמח לעזור .