חלוקת חומר גרוס

חברתנו מחלקת חומר גרוס, עומד בתקן נברר לתשתיות ומילוי.
אנא פנו אלינו בנושא ונשמח לסייע .