פינוי והריסה

חברתנו מספקת שירותי הריסה הריסת מבנים ופינוי פסולת הבניין לאתר המחזור . `
אנא פנו אלינו בנושא ונשמח לסייע .