י.מ עטרבע"מ

קיבוץ חפץ חיים

מחזור למען הסביבה

מיחזור – ויקיפדיה

חברת י.מ עטר בע"מ בעלת אתר למחזור פסולת בניין במרכז הארץ בצמוד לקיבוץ חפץ חיים .

החלה את פעילותה בשנת 2015 שכוללת מחזור פסולת בניין,

ייצור וחלוקה של חומר גרוס, שירותי הריסת מבנים.

חברת י.מ עטר מורשת למתן אישורי התקשרות מטעם המשרד להגנת הסביבה.

  • אישור לוועדת תכנון ובנייה לצורך קבלת היתר בנייה .
  • אישור בגין טיפול בפסולת לצורך קבלת טופס איכלוס (טופס 4 )
  • אתר עם מחזור מעל 85% פסולת בניין

שירותים

פינוי פסולת בניין
מהאתר וגריסתו

הריסה ופינוי
פסולת הבניין

אישורי התקשרות עם
אתר פסולת מורשה
לוועדות תכנון ובנייה
ולקבלת טופס 4

אישורי התקשרות עם אתר פסולת מורשה
לוועדות תכנון ובנייה ולקבלת טופס 4

מכירת חומר גרוס
למילוי תשתיות

מכיל נהוג
פסולת טיפול רוב את חומר
חומר ופסולת חיותו, ואשר

מכיל נהוג
פסולת טיפול רוב את חומר
חומר ופסולת חיותו, ואשר

מכיל נהוג
פסולת טיפול רוב את חומר
חומר ופסולת חיותו, ואשר

מכיל נהוג
פסולת טיפול רוב את חומר
חומר ופסולת חיותו, ואשר

מכיל נהוג
פסולת טיפול רוב את חומר
חומר ופסולת חיותו, ואשר

מכיל נהוג
פסולת טיפול רוב את חומר
חומר ופסולת חיותו, ואשר